bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie nosi nazwę: TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
Data formalnego utworzenia: 1994-12-10
Data pierwszej rejestracji: 1995-05-26
Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214186
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2004-09-01
Stowarzyszenie posiada status „organizacji pożytku publicznego” (OPP).
Data przyznania statusu OPP: 2004-09-01

Siedziba stowarzyszenia:
LUBLIN, UL. GŁĘBOKA 8A, 20-612 LUBLIN
Inne dane stowarzyszenia:
NIP: 712-19-35-673
REGON: 43055870000000


Władze stowarzyszenia:
Gorczyca Krzysztof - Prezes
Trusz Sebastian - Skarbnik
Kowalik Krzysztof - Członek Zarządu
Wolny Michał - Sekretarz

Reprezentacja:
ART. 29 STAUTU
§1. Oświadczenia woli w imieniu towarzystwa składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. 
§2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa jednemu z członków zarządu lub innej osobie do dokonywania czynności prawnych w sprawach związanych z bieżącą działalnością towarzystwa. 

Komisja Rewizyjna:
MACIEJ SZYMONOWICZ
PIOTR CHOROŚ
MAŁGORZATA STANICKAOpublikował: Krzysztof Gorczyca
Publikacja dnia: 23.07.2015
Podpisał: Krzysztof Gorczyca
Dokument z dnia: 18.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 966

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych"