bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja władz stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie nosi nazwę: TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA
Data formalnego utworzenia: 1994-12-10
Data pierwszej rejestracji: 1995-05-26
Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214186
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2004-09-01
Stowarzyszenie posiada status „organizacji pożytku publicznego” (OPP).
Data przyznania statusu OPP: 2004-09-01

Siedziba stowarzyszenia:
LUBLIN, UL. GŁĘBOKA 8A, 20-612 LUBLIN
Władze stowarzyszenia:
KRZYSZTOF GORCZYCA – PREZES
SEBASTIAN TRUSZ – SKARBNIK
AGNIESZKA SZOKALUK – GORCZYCA – SEKRETARZ
ADAM RAPA – CZŁONEK ZARZĄDU
PAWEŁ KOŁODZIEJCZYK – CZŁONEK ZARZĄDU

Reprezentacja:
ART. 29 STAUTU
§1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU TOWARZYSTWA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
§2. ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ TOWARZYSTWA.
Komisja Rewizyjna:
MACIEJ SZYMONOWICZ
PIOTR CHOROŚ
MAŁGORZATA STANICKA

NIP: 712-19-35-673
REGON: 43055870000000Opublikował: Krzysztof Gorczyca
Publikacja dnia: 20.12.2013
Podpisał: Krzysztof Gorczyca
Dokument z dnia: 18.12.2013
Dokument oglądany razy: 1 217

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych"